Krigens logik

Krigens logik

Forfatter: Anders Puck Nielsen

Udgivelsesdato: 1. november 2023

Første sætning: Krigen er tilbage. Da Rusland den 24. februar 2022 med et storstilet invasionsforsøg gik ind i Ukraine, betød det ikke bare krig i Ukraine, men et regulært paradigmeskifte i international sikkerhedspolitik.

Anders Puck Nielsen er en dansk orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. De af os, som har fulgt med i krigen mellem Rusland og Ukraine, kender ham fra nyhederne, hvor han med jævne mellemrum har analyseret og givet sit bud på krigens udvikling.

Anders Puck Nielsen
Anders Puck Nielsen – foto fra Forsvarsakademiet

“Krigens Logik” er den bog, ingen ønsker som en nødvendighed, men ovenstående sætning gør bogen berettiget. Faktisk mere end som så. 

Anders Puck Nielsen har sammen med journalist Kasper Junge Wester begået et værk, som forklarer den væbnede konflikts væsen og termer på en måde, som gør, at selv den mest forherligede pacifist vil blive klogere.

Der er intet som militærfolk holder mere af end forkortelser, huskeord og lange sætninger. I bogen bryder Anders Puck Nielsen dette mønster. Han bruger et forståeligt sprog og de nødvendige militære termer bliver forklaret på en måde, så ikke indforståede kan være med. Dermed ikke ment at forfatterne forsøger at nedtone det alvorlige emne ved at tale ned til læserne, men med let sprogbrug og uddybende forklaringer giver bogen et indtryk af en forfatter, der brænder for sit fag, men samtidig ønsker at gøre os andre klogere.

Bogen er delt 11 kapitler, omhandlende hvert deres emne. Anders Puck Nielsen starter med de helt grundlæggende begreber, hvilket er en nødvendighed for at komme videre med de emner, som de fleste ikke-militære ikke har brugt meget tid på i deres hverdag, før den skæbnesvangre februar morgen i 2022. Bogen fortsætter med et kapitel om sikkerhedspolitik, et om hvorledes et militær opbygges og et om krigens love. Kapitlernes emner underbygges af eksempler fra krigshistorien, og læseren vil blive klogere på Vinterkrigen mellem Finland og USSR, Korea-krigen, krigen i Georgien mv.  

Anders Puck Nielsen appellerer for en samfundsdebat, der er afgørende for, at militæret bruges hensigtsmæssigt. Men en debat skal gerne foregå på et oplyst grundlag, og her kommer “Krigens Logik” til sin ret. Anders Puck Nielsen håber med sin bog, at vi alle vil tage del i, eller i det mindste forsøge at forstå, hvad der sker i verden omkring os. 

Bogen fortsætter med en gennemgang af krigens domæner, og læseren gøres klog på både land-, luft-, sø- og assymmetrisk krig. Med sidstnævnte menes mindre kampe rundtomkring på en ikke defineret slagmark, mod en ikke defineret fjende – eksempelvis i Afghanistan. Her kommer Anders Puck Nielsens baggrund virkeligt frem. Læseren kan mærke en professionel soldat der har en stor viden om sit fag, men også samtidig er stolt af sit håndværk. Bogen afsluttes med et kig ind i fremtidens krigsførelse og læseren slipper ikke udenom et kapitel om masseødelæggelsesvåben. 

Det er derfor afgørende for vores fælles sikkerhed, at både politikerne og befolkningen som helhed sætter sig ind i krigens logik

Jeg var meget opslugt af “Krigens Logik”, og med det paradigmeskift, der har været i international sikkerhedspolitik, vil jeg anbefale alle at læse bogen. Vi kan ikke undgå at forholde os til, hvad der foregår ikke langt herfra, og med “Krigens logik” bliver læseren godt klædt på til at tage stilling.

Krigens Logik burde efter min mening være obligatorisk i samfundsfagundervisningen på vores gymnasier.

Mette

Bor i Kokkedal med min mand og mine to teenagere. Til dagligt underviser jeg udskolingsklasser i dansk og engelsk.

Relaterede indlæg

Døtre

Døtre

Jeg var betjenten

Jeg var betjenten

Svar